Become A Partner
  • Wholesalers Nepal
Premkhana Bhandar

Premkhana Bhandar

Mahaboudha-30, Kathmandu, Nepal
Last Updated : Aug 17, 2020

Related Categories : Restaurants

स्वागत छ यहाँहरुलाई प्रेमखाना भण्डारमा तपाईहरु कै माया र रोजाई को कारणले आज हाम्रो होटेल तपाई हरुको सेवामा तत्पर छ हामीहरुले आस्पताल आउने बिरामी कुरुवाहरु लाई मादधेनजर गरेर सस्तोमा खानाको बेवास्ता गर्दै आइरहेको छौ र गरिनै रहने छौ येदि तपाईहरु पनि आस्पताल मा आएर खाना कता खाने भनेर सोचिरहनु भाको छ भने तुरुन्त प्रेम खाना भण्डारलाई सम्झिनु होला

No review posted
Please login to post your review. Click here to go to login page.

Recent Blogs

Manaslu Trek Compelte Guide

Manaslu Trek Compelte Guide

Manaslu trekking circuit is among the best trekking routes in Nepal. Nevertheless, due to the popularity of the other trekking routes like Annapurna Base Camp trekking and Mount Ev...

read more
Foreign Investment in Nepal step by step guide

Foreign Investment in Nepal step by step guide

Foreign investment springs growth, progress, change in a positive way and brings the progress of physical, economic, environmental, social and demographic components.  Foreign...

read more
Kathmandu to Everest basecamp Complete Guide

Kathmandu to Everest basecamp Complete Guide

Mark Twain, a famous poet and writer once quoted and said, “Travel is fatal to prejudice, bigotry, and narrow mindedness., and many of our people need it sorely on these acco...

read more
x