Username
Password
Mero Office
665 views

Sewage and safety tank cleaning service

Description :
safety tank cleaning @5000 Per trip inside Ringroad सेफ्टी ट्यांकी सफाई गर्नु परेमा हामीलाई सम्झनुहोस | अत्याधुनिक मेसिनबाट कुनै झन्झटबिना तुरुन्त सेफ्टीट्यांकी सफाई गर्नु परेमा, ढल बाथरूम मंगाल सफाई गर्नु परेमा | सहर सफाई सेवा कार्यालय :- गौरीघाट - ८, काठमान्डौ नेपाल फोन :- 014485999 मोबाइल :- 9851152299, 9849377015
Address :
Chabahil
Country :
Nepal
Phone :
014487677
Mobile :
9949377015
Email :
Webpage :
Related Categorie(s) :
Mero Office